sống với nhề nail

January 2, 2018

Chấp bút quyển sách “Sống Với Nghề Nail”

Trong lời mở đầu của quyển sách Sống với nghề nail, tác giả từng viết rằng: “Điều quan trọng không phải bạn là ai, chính những […]