maiagroup

October 20, 2017

Cám ơn báo Phụ Nữ Thành Phố đã luôn là đối tác đồng hành cùng MAI A GROUP

“Nếu yêu một ai đó thì có nghĩa là yêu những điều cô ấy có, chứ không hẳn bắt cô ấy trở thành một mẫu người […]