lavi

January 2, 2018

Chấp bút quyển sách “Sống Với Nghề Nail”

Trong lời mở đầu của quyển sách Sống với nghề nail, tác giả từng viết rằng: “Điều quan trọng không phải bạn là ai, chính những […]