làm phim marketing

December 5, 2017

Phim giới thiệu cho Trường đào tạo thẩm mỹ Ana Beauty Academy

Sản phẩm hoàn chỉnh
October 25, 2017

Buổi làm phim cho Edutalk.vn

Sáng ngày 24/10 đội ngũ làm phim MAI A GROUP đã có mặt tại đường sách Nguyễn Văn Bình để  làm phim quảng cáo cho trung […]