biên tập sách

April 3, 2018

Lời của người biên tập khi quyển sách được phát hành – “Mỗi ngày một chút thôi”

“Mỗi Ngày Một Chút Thôi”- Cuốn sách thứ 2 đồng hành cùng doanh nhân Nguyen Thai Duy, Tác giả – giám đốc truyền thông Khánh Mai giữ […]