Nhà văn NA làm khách mời cho chương trình Chuyện Đêm Muộn

Trước giờ G

MC Liêu Hà Trinh, Nhà văn NA chuẩn bị micro

NA cười rạng rỡ trước khi ghi hình

Hi cái nào!!!