Làm phim, truyền thông báo chí cho Học Viện thẩm mỹ Ana Beauty Academy

Cùng với dự án làm phim giới thiệu doanh nghiệp, Học viện thẩm mỹ Ana Beauty Academy thực hiện truyền thông báo chí trên các báo như: Báo Vietnamnet, báo Tiền Phong , báo Zing

Tình huống: một bạn nữ đến Sài Gòn tìm nơi học nghề thẩm mỹ

Thông qua mục tuyển sinh trên báo, bạn gái tìm đến Học viện thẩm mỹ Ana Beauty Academy

 

Ghi hình tại học viện thẩm mỹ

 

Ghi hình tại học viện thẩm mỹ