Dịch vụ

CÁC DỊCH VỤ

  1. Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp
  2. Làm phim marketing, phóng sự.
  3. Viết sách, chắp bút tác phẩm.
  4. Quản lý Fanpage, Blog, Group.
  5. Chăm sóc Website doanh nghiệp, cá nhân
  6. Viết bài chuẩn SEO, PR
  7. Dịch vụ đăng bài báo chí

 BẢNG GIÁ CHO CÁC DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG.

1. Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp

2. Làm phim marketing, phóng sự

3. Viết sách, chấp bút tác phẩm.

4. Quản lý Fanpage, Blog, Group.

5. Chăm sóc Website doanh nghiệp, cá nhân

6. Bài viết chuẩn SEO, PR

7.  Dịch vụ đăng bài báo